Ökat svenskt deltagande i RDXC

Sverige står för den i SÄRKLASS största ökningen av deltagare jämfört med 2009. Hela 86 stationer skickade in logg för RDXC jämfört med 33 stycken året innan. En helt suverän prestation som förstärker vår position som den ledande contestnationen i Norden. Nu är det bara att arbeta på antal QSO, antal multipliers och “onlinetid”, så kommer det bli svårt för de andra nordiska länderna att hålla vår utvecklingstakt.

SNYGGT jobbat till alla deltagare!

Slutresultatet  för RDXC återfinns på: http://www.rdxc.org/results/2010/results.asp

Speciellt omnämnande till följande stationer som kom överst i SM i de olika kategorierna:

MOST – SK7OA (30:e plats)
MO2T – SK3W (5:e plats)
SOAB Mixed – SM6NET (30:e plats), SE6Y (34:e plats)
SOAB-MIX-LP – SM0Q (57:e plats) med mobilantenn på balkongen om jag inte minns fel!
SOAB-MIX-QRP – SM6EQO (15:e plats), SM5D (17:e plats)
SOAB-CW – SM3PHM (74:e plats)
SOAB-CW-LP – SF3A (120:e plats), SM5CSS (129:e plats)
SOAB-SSB – SM6U (19:e plats)
SOAB-SSB-LP – SM5DQE (59:e plats)
SOSB-1.8 – SM6CPY (12:e plats)
SOSB-3.5 – SM0IMJ (25:e plats)
SOSB-7 – SM6W (53:e plats)
SOSB-14 – 8S0C (22:a plats)
SOSB-21 – SM6Z (113:e plats)

73 de R3/SM6LRR

Tillägg av SM5AJV: SOAB-CW-LP SF3A (120:e plats) tack till SM5BKK som tipsade!