Scandinavian Activity Contests 2022 Cancelled

The SAC Contest Committee has unanimously decided to cancel this year’s two sections of the Contest.
Our decision has been made due to the ongoing war in the region and in consideration of the IARU declaration about friendship between people. 
We hope that the situation will change for the better, so that we can once again compete against each other as the SAC rules dictate.

From the IARU web page (https://www.iaru.org/2022/statement-from-iaru/)
“IARU is an apolitical organization focused on promoting and defending amateur radio and the amateur radio services. The amateur radio service is about self-instruction in communications and friendship between people.”


Decided on July 15, 2022 by:

LB8DC Morten Kvernmoen
OH2BH Martti Laine
SM5AJV Ingemar Fogelberg
OZ2I Henning Andresen

https://www.sactest.net/

Loggar från IARU-testen fattas hos ARRL

ARRL verkar ha haft problem när det gäller att ta emot loggarna för IARU-testen. När detta skrivs har endast ett 10-tal svenska loggar tagits emot hos ARRL,  jämfört med de ca 30 som finns uppladdade på HF-cupens hemsida.

Så här skriver GB3J:
ARRL has advised that IARU HF Championship logs submitted between 0000 UTC Sunday, July 10 until 2000 UTC on July 10 have not been received correctly. This applies to logs even if you have received a confirmation email immediately after submission (at 12:17UTC after the test).

From ARRL – “If your log is not on the list of logs received at https://contests.arrl.org/logsreceived.php, please resubmit the log via https://contest-log-submission.arrl.org/.”

ALLTSÅ: Om du inte ser din logg i ARRL:s lista, sänd in loggen igen!
Vi påminner också om HF-cupens regler, att din logg alltid skall skickas in till testarrangören när du laddar upp den till cupen.

 

Så gick det för SK9HQ i IARU-testen

Intresset för att köra SK9HQ var inte på topp i år. Men till slut blev vi nio operatörer som kämpade ihop SSA:s poäng. Operatörer: SA0BYP, SM0CXU, SM0DZB, SM5AJV, SM5DFM, SM5XSH, SM6JSM, SM6MCW, SM7IUN.  På https://contestspalten.ssa.se/…/sk9hq-i-iaru-hf-world…/ kan man se vilka band och moder som aktiverades timme-för-timme. Stort  TACK till de som ställde upp och representerade SSA.

SK9HQ i IARU HF World Championship

I den internationella testen IARU HF World Championship kan varje IARU-förening delta med sin HQ-station. I år blir det ingen stor satsning med ihopkopplade stationer utan vi kör en enklare variant. Testen går 9-10 juli 1200-1159 UTC på banden 160,80,40,20,15 och 10 meter, både på CW och SSB.  Läs mer i reglerna (PDF)

Det finns 24 x 6 x 2 = 288 band/mode-slottar att boka för den som vill vara med att lufta SK9HQ i testen. Förutsättningarna är: 

  1. Du måste köra ett logg-program som genererar en korrekt logfil i Cabrilloformatet, t.ex. DXLog.net, N1MM, WinTest med flera. 
  2. Eftersom vi inte kan synkronisera våra loggar i realtid är det “RUN” som gäller, d.v.s. ropa CQ för att inte det skall bli en massa dubbletter i vår sammanslagna logg.
  3. Teckna dig för en eller flera band/mode-slottar genom att maila till sm5ajv@qrq.se. När du gör det förbinder du dig att köra hela den bokade tiden efter bästa förmåga. De bokade tiderna kommer att framgå av nedanstående tabell.
  4. Efter testens slut, skapar du en Cabrillo-logg och skickar till SSA:s testledare SM5AJV på epost-adressen- sm5ajv@qrq.se. Alla loggar slås ihop till en gemensam som skickas in till ARRL av testledaren. OBS alla loggar måste inkomma inom 24 timmar för att vi skall hinna ordna till den slutgiltiga loggen i tid.