NAC 28 ikväll

Ikväll, torsdagen den 3: mars, är det NAC-test på 28 MHz.

Regler finns på ssa.se och respektive pass går enligt följande:

  • CW:18:00 – 19.00 UTC
  • SSB: 19:00 – 20.00 UTC
  • FM: 20:00 – 21.00 UTC
  • MGM/Digital: 21:00 – 22:00UTC

Vill man samtidigt vara med i SSA HF Cup kan man inte använda Dx-cluster eller liknande under denna test. Se vidare i HF-cupens regler, speciellt punkt 5.3

5.3 ANVÄNDANDE AV ASSISTANS
Det är inte tillåtet att använda assistans för att avkoda
anropssignaler om detta inte är uttryckligen tillåtet enligt
testens regler. Detta gäller, men är inte begränsat till,
DxCluster, CW Skimmer, Chat-rum, Skype etc.

Kör så det ryker!