Nytt RBN-cluster med Skimmers i närområdet

Sedan ett tid tillbaka finns nu ett cluster för Skimmers som finns i vårt närområde. Det är Jari OH6BG som startat en egen sida och nu i dagarna har också SK3W anslutit sig till sidan.

Skimmer på svenska: Hålslev

Skimmer på svenska: Hålslev

Finessen med sidan är att endast stationer i vårt närområde är med, vilket innebär att man bara ser sådant som är hörbart i vår del av världen. Sidan är enklare än den på Reverse Beacon Net, men är också snabbare och väldigt lättanvänd. Det går utmärkt att ansluta fler Skimmers till sidan genom att kontakta Jari OH6BG.

Se mer på: Nordic Real-Time Propagation

CW Skimmer är en programvara för att ur en bredbandig signal detektera och avkoda morsesignaler. Programvaran är gjord av Alex VE3NEA. Lär mer på:  Dx Atlas hemsida