Rekorden för SAC uppdaterade

De svenska rekorden för SAC är uppdaterade efter höstens tävling. Några tog sig an de nya klasserna: “All-Band Low Power Tribander/Single Element” och “All-Band Low Power Rookie”. Grattis till alla rekordtagare! Sola er i glansen tills i september då jakten på nya rekord startar igen.

De fullständiga listorna finns som vanligt på www.ssa.se/contestspalten/rekord/svenska-contest-rekord/ Rapportera eventuella felaktigheter eller kompletteringar till sm5ajv{schnabel-a}qrq.se

SAC CW

CLASS     CALL  OPERATOR  SCORE QSO  MULT  YEAR
3.5 HP	    SM7GVF	SM7GVF	 39840 475	 40	2011
MS	    SJ2W	[1] 	1273856	2130	256	2011
AB LP TS    SC3N	EA8CN	 371508	1039	166	2011
[1] SE2T, SM2LIY, SM2WMV, SM3JLA

SAC SSB

CLASS     CALL  OPERATOR  SCORE QSO  MULT  YEAR
28 HP	    SD0X	SM0UXX	 29348	 667	 44	2011
AB LP TS    SE5S	SM5XSH	 113109	 409	111	2011
AB LP ROOKIE  SK2AU	SA2BTV	  3108	 55	 28	2011