Ökat intresse för Portabeltesten

Efter flera år av nedgång i deltagarantalet i SSA Portabeltest ser det nu ut att vända upp igen! Totalt var det 93 olika stationer som drog ut i skog och mark under våromgången.

Norge verkar ha börjat vakna till liv och från att nästan varit helt frånvarande från testen, så hade man hela 12 deltagare i denna omgång. Kul, eller moro som norrmänen säger!

Fullständiga resultat hittas på CER:s contestsidor