Dags att hedra Marconi

Under helgen den 5-6 juli är det åter dags för Marconi Memorial Contest på CW. Testen körs 14-14 UTC och alla kör alla. Marconi är en av de första pionjärerna inom vår radiohistoria och 1909 fick han Nobelpriset i fysik tillsammans med Karl Ferdinand Braun.

 

Läs mer om testen på: http://www.arifano.it/contest_marconi.html

EXTRA:

Lyssna till Marconis dotter Elettra Marconi när hon är i QSO med WR1TC!