CQ-testerna och ryska anropssignaler på Krim

I fredags gick CQ Magazine ut med en pressrelease om hur man i CQ-testerna kommer att hantera stationer på Krim som använder sig av ryska anropssignaler.

I korthet har man beslutat att inte acceptera loggar i någon CQ-test från stationer på Krim som använder sig av ryska anropssignaler. Om man kör en sådan station i en CQ-test kommer det QSO’t ge noll poäng och ingen multiplier när man rättar loggarna, men inget ytterligare poängavdrag.

Beslutet har, inte helt oväntat, dragit igång en debatt på bland annat email-listan cq-contest. På ryska qrz.ru uppmanar man att skriva på en protestlista i hopp om att få CQ att ändra sig.

Läs mer i CQ’s pressrelease

Tack till Rolf, SM5MX, som tipsade

73
SM5AJV