Vill du aktivera SJ8HQ i IARU-testen?

Helgen den 11-12 juli är det dags för IARU Radiosport Championship där HQ-stationer spelar en nyckelroll i och med att de är egna multipliers. I år kommer det inte bli en jättesatsning från SSA, men vi vill ändå att SSA skall synas på banden. 

Årets anropssignal kommer bli den unika och aldrig tidigare luftade SJ8HQ.

Läs mer på SSA:s hemsida och SM6JSM:s utförliga beskrivning av årets satsning!