Diplom från SSA portabeltest på väg

SK3W-SMP-2008

Foto: SM3SGP

Nu i dagarna har SSA kansli skickat ut mängder av diplom för SSA:s portabeltest. Utsicken har släpat efter i flera år, främst på grund av att underlag har saknats. Under våren har SM3OMO hjälpt till med att just ordna ett sådant underlag, som kansliet kunnat använda för att trycka diplom och lägga dem på postlådan. Ett STORT TACK till Hans SM3OMO och SSA:s kansli!