QTC i WAE-testen räknas nu i HF-cupen

I testen Worked All Europe är utväxlingen av QTC en viktig del i tävlingstrategin. Det är inte ovanligt att att deltagarna kör dubbelt så många QTC som QSO. För att uppmuntra HF-cup deltagarna att även ta emot QTC, summeras QTC på samma sätt som QSO från och med WAE SSB, som går nu i september.

Roboten accepterar QTC för filformaten Cabrillo och STF.

Rapportera ev. buggar eller synpunkter till: support-hfcup@ssa.se

Läs mer om den utmanande WAE-testen!