SKD på nyårsdagen

Starta det nya året med att delta i den mångåriga traditionen SCAG SKD – Straight Key Day!

REGLER

Källa: http://www.scag.se/prov/index.htm

Syfte

SKD är inte någon ”contest”. Dess syfte är, att ge sändareamatörer
ett tillfälle att köra telegrafi-QSO i behaglig takt med handnyckel.
Tävlingsmomentet är att köra den vackraste telegrafin!

Tid

0800 – 2200 UTC

Frekvensband i kHz

3540-3580
7020-7040
10105-10125
14050-14070
Deltagarna uppmanas till trafik på 7, 10 och 14 MHz för att ge våra 
icke-skandinaviska deltagare större möjligheter till QSO med oss i 
Skandinavien.

Trafiksätt

Endast telegrafi med handpump (nyckel).

Betyg

I din logg, ska du bedöma motstationernas handstil enligt en skala 1,0-5,0 
ju högre betyg, ju vackrare – enligt din mening.

Slutbetyget beräknas så här (av loggrättaren): 
Minst fem betyg krävs för att komma med i listan. Kör alltså fler än fem QSO. 
Sammanlagda QSO-betygsumman delas sedan med antalet erhållna betyg.
Maxbetyget är alltså 5,0

Utmärkelser

SCAG Straight Key Award
tilldelas dem som sänder in sin logg. 

Loggar

Loggutdragen skall innehålla tre detaljer:

  • Egen anropssignal
  • Körd motstation
  • Betyg på denna motstations telegrafistil

Läsbara loggkopior duger bra.
Loggarna skall vara insända senast en vecka efter trafikdagen.
Bifoga gärna kommentarer och foton. Berätta om upplevelser under SKD.
Sänd loggarna med e-post, till SKD@scag.se
SKD-managern kan då enkelt kvittera loggen!

Om ni absolut vill använda snigelpost, skyll er själva.

73 and BCNU

Lars SMØOY
SKD Manager