SSA Portabeltest 22:a augusti

Höstomgången av SSA portabeltest går söndagen den 22:a augusti 0700 – 1100 UTC. I SSA:s tidning QTC nummer 7/8 smög det sig in ett tryckfel på sidan 36. Men det är alltså den 22:a augusti som gäller.

Läs mer om SMP på https://contestspalten.ssa.se/smp-ssa-portabeltest/ där hittar du regler, resultat med mera.

73
Ingemar SM5AJV
SSA Tävlingsledare HF