OPERATOR: ?

Som alla vet så använder vi Cabrillo-formatet när vi skickar in vår loggar efter en test. Formatet är enkelt uppbyggt som en textfil och varje rad inleds med en så kallad “tag” exempelvis CALLSIGN: eller QSO:. En “tag” som ibland vållar problem för loggrättarna är taggen OPERATOR: 

Läser man i Cabrillo-standarden så ser man att taggen skall innehålla CALLSIGN på operatören/operatörerna. I HF-cupen och i SSA:s tester vill vi ha basanropssignalen, alltså inte specialsignalen eller namn. Detta underlättar för oss när vi sammanställer resultatlistorna så att utdelade poäng hamnar på “rätt” call. 

I HF-cupen har vi nu infört en koll av operatörs-fältet så att det inte skall gå att skicka in en logg med t.ex. contest-callet, se nedan hur det ser ut när SM5AJV försöker göra fel. Antingen rättar man upp loggen, eller så går det bra att skriva in det rätta callet i rutan för Operatör(er) och trycka på knappen längst ned: [Gå vidare – Förhandsgranska]