Resultat SMP Hösten 2022

Svenskarna dominerade höstens Portabeltest med hela 41 deltagare. De övriga nordiska länderna hamnade på en fåtal per land. De som togs ut i skogen med antenner, radio och matsäck fick ett antal trevliga timmar framför radion. Läs mer i kommentarerna!

Grattis till alla segrare och tack till Dan SM5IMO som tagit fram resultatet!

SM5EIE/P körde med sin QCX-mini medan hunden Vittra nosar upp ett spår.

Resultat

Kommentarer