SSA Månadstest

SSA Månadstest är en trevlig tävling som körs en gång i månaden. En timma på CW och en timma på SSB.

Under året ackumuleras de 8:a bästa resultaten för varje deltagare för att slutligen kora en vinnare i respektive klass.

Underlaget till sammanställningarna tas från ssa.se–> HF–>tester–>Månadstesten

 Reglerna för SSA Månadstest finns på SM3CER:s contestsidor.