Håll koll på frekvensen i WAG

I helgen den 15-16 oktober är det åter dags för Worked All Germany Contest. Testen går 1500-1459 UTC och samtidigt kommer banden vara fyllda med scouter eftersom det är JOTA samtidigt.

I WAG-testen har man tagit detta på allvar och använder sig av “contest free segements”.

To reduce interference with the participants of JOTA,
contest operation is not allowed in the following contest-free sections
(list as pdf):
80m: CW – 3560 – 3800 kHz, SSB – 3650 – 3700 kHz
40m: CW – 7040 – 7200 kHz, SSB – 7080 – 7140 kHz
20m: CW – 14060 – 14350 kHz, SSB – 14100 – 14125 kHz and 14280 – 14350 kHz
15m: SSB – 21350 – 21450 kHz
10m: SSB – 28225 – 28400 kHz
(sideband is part of the signal)

Så det är extra viktigt att kolla upp reglerna, så att man inte av misstag gör i dessa segment. Läs mer i WAG-reglerna!

Nya regler i ES-OPEN

På lördag den 16:e april är det åter dags för den regionala testen ES OPEN HF Championship. Testen startart 0500 och slutar 0859 UTC, med både SSB och CW samtidigt på 80 och 40 metersbanden. Man har ändrat reglerna och nu är det tillåtet att kontakta samma ES-station två gånger per band och period, en gång på CW och en gång på SSB. Så här skriver Tonno, ES5TV i sin inbjudan till testen:

Dear friends,

ES hams invite you to participate in ES OPEN HF Championship 2016 that will take place on Saturday, April 16th, from 0500 to 0859 UTC on 40m and 80m in SSB and CW at the same time!

International winners get special trophies from ERAU plus all country winners will be awarded. There is also a special LP trophy.

Please check the results and rules from www.erau.ee:
http://www.erau.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=91

Reacting to the feedback we have modified the rules to allow more QSOs with ES stations and make it simpler!

The contest consists of 4 equal one hour periods where you can work any ES station twice on both bands (once in CW and once in SSB). Thus maximum 16 times in total during the contest for mixed mode entrants. For single mode entrants it is maximum 8 QSOs as previously.

Foreign stations can work ES stations only and multipliers are ES region prefixes (0 to 9) on both bands and modes. So 20 for CW/SSB and 40 for mixed mode.

CW QSOs give 2 points and SSB 1 point. Report is RST + QSO serial number.

Text format logs (cabrillo strongly preferred) should be uploaded at special webpage esopen.eu (see claimed scores and statistics also from there after the contest) or sent to esopen@erau.ee by May 1st.

On ERAU web page you will find instructions how to use Win-Test, SD by EI5DI, TRLog and N1MM logging software! N1MM, SD and UcxLog support ES Open directly. In Win-Test you can use just some mixed mode contest like RDXC and make 4 different log files – one for every hour to count dupes correctly. Add the cabrillo files up to one file later.

CU and GL in the contest!
73

Tonno
ES5TV
ERAU

NRAU Baltic Contest nu på söndag

nrau_logoPå söndag den 10:e januari kör vi NRAU Baltic 2016 Contest. Tävlingen där länderna kring Östersjön kämpar på 80 och 40 meter under totalt fyra timmar. Testen startar med SSB i två timmar och fortsätter med CW efter en halvtimmas paus.

  • SSB: Sunday 0630-0830 UTC
  • CW: Sunday 0900-1100 UTC

Testmeddelande är RS(T) + löpnummer + regionbeteckning.
T.ex. 599 013 SE om man är i Skåne.

Samtidigt som testen är individuell, summeras de 10 bästa resultaten från varje land i landskampen. Fullständiga regler finns på NRAU:s hemsida!

Loggarna, som skall vara i Cabrillo format, skickas till antingen nrau-cw@sral.fi (CW) eller nrau-ssb@sral.fi (SSB), senast 7 dagar efter testen. Årets arrangör är SRAL med OH6KZP som testledare.

Förra årets resultat hittar du här (PDF) !

73 & Kör hårt!
Ingemar SM5AJV

 

Missa inte SSA Jultest

godjul1Så här i jultider finns det gott om traditioner. En riktigt gammal sådan är SSA:s Jultest, som går på 80 och 40 meter CW under juldagen och annandag jul. 

Testen går i två pass under två dagar och man får kontakta alla igen på annandag jul:

  • Juldagen 25 december 0800-1000 UTC
  • Annandag Jul 26 december 0800-1000 UTC

Reglerna är enkla och testmeddelandet består av RST + löpnummer + en 5-ställig bokstavsgrupp. T.ex. 599 032 PRQLZ. Tanken är att bokstavsgruppen skall bestå av slumpmässigt valda bokstäver, men det går också bra att använda ord som TOMTE, LUCIA etc.

Läs mer i de fullständiga reglerna!

73 & GOD JUL

Ny test: UK/EI DX contest

Storbritannien och Irland startar en ny regional test där vi riktar våra antenner mot UK/EI. SSB-delen äger rum 5-6 december i år och CW-delen den 23-24 januari 2016.

Under 2015 och 2016 kommer man låta alla köra alla för både QSO-poäng och multipliers. Detta kan komma att ändras, när testen blivit mer känd och aktiviteten från UK/EI har blivit tillräckligt hög. Det som är extra spännande är att man måste skicka in loggen inom 2 timmar efter testen och att ett preliminärt testresultat kommer att vara klar bara några minuter efter deadline. Då kommer man också publicera UBN-filterna och deltagarna har 24 timmar på sig att inkomma med eventuella synpunkter innan resultatet fastställs. Snabba puckar, med andra ord. För att detta skall vara möjligt, sker all loggrättning automatiskt utan någon större mänsklig inblandning.

Lär mer i reglerna: http://www.ukeicc.com/which-contest/contest-rules/uk-ei-dx-contest