Situationen i Ukraina och HF-cupen

Med anledning av SSA:s ställningstagande om situationen i Ukraina
https://www.ssa.se/situationen-i-ukraina/

“Däremot vill SSA under rådande omständigheter inte uppmuntra till deltagande i tävlingar som arrangeras av ryska organisationer.  SSA  har beslutat att ryska (och ukrainska) tävlingar tills vidare INTE kommer att vara giltiga tävlingar som ger poäng i SSA:s HF-cup. Dessa tävlingar kommer att finnas kvar på HF-cupens kalendersida,  märkta med ”EJ GILTIG”. I övrigt kommer SSA inte att medverka till spridande av information och inbjudningar till ryska tävlingar i våra kanaler.”

Vi har nu markerat Ryska och Ukrainska tester som EJ GILTIGA i HF-cupens kalender. Om en deltagare i HF-cupen  laddar upp en logg för en rysk eller ukrainsk tävling kommer vi att stryka den loggen. 

Som alltid, kolla reglerna innan du deltar i en test!

SM5AJV
SSA:s tävlingsledare HF