Minimalistisk RCL-meter

Vi fortsätter lite på “teknik-spåret”. Här är ett tips om en minimalistisk RCL-meter.
Vad sägs om att kunna mäta R, C och L med följande prestanda?

– Resistans (5 Ohm till 50 MOhm)
– Kapacitans (5 pF till 5 uF)
– Induktans (5 uH till 50 mH)

Detta åstadkoms med en synnerligen enkel bryggkoppling beståendes av endast två resistanser och två kondensatorer. Till detta kommer en dator med ljudkort för stereo och en programvara RCL-meter som är gratis. Kan det bli enklare? Läs mer på http://www.rcl-meter.strobbe.eu/