SDR och Contesting

Tekniken med Software Defined Radio SDR kommer allt starkare både bland exprimentlystna egenbyggare och i kommersiella produkter. Under ham-mötet i Friedrichafen höll DH1TW ett föredrag om SDR och Contesting. Som vanligt så är de tävlingsinkritade snabba att anamma ny teknik. Föredraget finns att ladda hem som en PDF-fil från DH1TW:s  hemsida.