Vad tycker du om SAC?

SAC-testen har de senaste åren varit föremål för en hel del diskussioner. Det har handlat om regler, organisation etc. På CCF-kryssningen i januari kommer en av programpunkterna handla om SAC. Det är däför angeläget att få in synpunkter för att få en bild av hur de Skandinaviska deltagarna ser på SAC inför mötet i januari.

Fundera och svara på nedanstående frågeställningar antingen direkt på TOEC-reflektorn eller ett privat mail till sm5ajv[kanelbulle]tdcmail.se. Samma typ av frågeställningar har gått ut på CCF-reflektorn.

* Formatet: Endast skandinavien / inkludera Baltikum / etc
* Tidpunkt: som det idag / en helg CW+SSB / 24h / 27h / 36h / etc
* Band: 10-80 / 10-160 / etc
* Klasser: som idag / SOAB-TB / Mix / etc
* Poängberäkning: som idag / QSO inom Skandinavine # poäng
* Multipliers: som idag / distrikt / regioner / etc
* Krock med CQWW RTTY: ok / ej ok / etc
* Räkna DX utanför testen: ok / ej ok / etc
* Testmeddelande: som idag / annat meddelande / etc
* Organisation: som idag / testkommitté / marknadsföring / etc
* Övriga synpunkter:

Tack på förhand!

Ingemar SM5AJV / SE5E
Redaktör för contestspalten i QTC