Vill du vara med och utveckla Contesting i Sverige?

Mats, SM6LRR har från sin horisont i Ryssland tagit initativet till att försöka få igång ett arbete runt att utveckla svensk contesting. 

SM6LRR kör SAC från RK3AWL

Så här skriver Mats både på TOEC-reflektorn och SSA:s medlemsforum. Störst har genmälet varit på forumet som är öppet för alla SSA-medlemmar. Ta nu tillfället i akt och var med och utveckla contesting i Sverige! Hör av dig nu!

Hej!

Som Ni märker ger jag mig inte så lätt…

Det förra inlägget gav ju litet mager respons. Antingen är folk i stugorna
nöjda med att SM placerar sig på femte plats i NRAU, eller så är det som
några antytt – att man inte öppet vågar diskutera ett ämne som av något
outgrundlig anledning verkar vara en “glödhet potatis”…

Vi försöker på ett annat sätt:

I stället för att köra debatten i öppet forum, vilket annars i mina ögon
hade varit det ultimata, så uppmanar jag nu alla Sveriges klubbars HF
Testledare att skicka ett mejl till mig, så ska jag försöka organisera en
mejlinglista där vi kan diskutera hur man bäst utvecklar Contesting i
landet.

Klubbar som ännu inte har en HF Testledare (HF Contest Manager) får hemskt gärna ta upp den frågan på något medlemsmöte, så att testledare officiellt kan utnämnas. Förhoppningen är att vid slutet av detta år så ska alla
klubbar med litet fart i, ha utsett en HF Testledare, som både ska vara kontaktyta mot andra testledare, men inte minst vara den som försöker  stimulera testaktivitet i klubben. Testledare är också den personen som antingen själv eller genom delegering tar på sig ansvaret att informera om
Contesting på en klubbträff speciellt vigd för detta ämne, samt hjälper till
att verkligen få nya intresserade krafter inlotsade väl i Contesting.

73 de R3/SM6LRR, Mats