SSA Månadstest nu på söndag 15/11

Det är åter dags för SSA:s populära Månadstest. Udda månad innebär att CW-delen går först, 1400-1500 UTC och därefter SSB-delen 1515-1615.  I toppstriden är det fortfarande spännande att se vem som kommer att vinna totalsegern. På ssa.se under HF–>Tester–>Månadstesten finns alla resultat. På samma sida skickar man också in loggen.