Tester vecka 15

Mer än 20 tester finns att aktivera sig i denna vecka.

En trevlig test som allt fler upptäckt är RSGB 80m CC SSB som går redan på onsdag kväll.  Tidigt på lördag morgon är det dags att köra våra vänner i Estland då ES Open Championship körs 0500-0859. Testen är uppdelad i fyra pass och man får köra om alla stationer i varje pass.  Kom ihåg att dela upp loggen i fyra olika delar, en för varje pass. Se också vårt tidigare förtydligande när det gäller den här typen av tester. Dock vill testledningen för själva testen ha en logg, läs mer på deras hemsida.

Senare på lördagskvällen kan man prova på en verkligen utmaning när det gäller contest. EU Sprint Contest på SSB. Här sänder man inte några signalrapporter och man får inte ligga kvar och ropa CQ på en och samma frekvens. Låter det krångligt? Inte alls utan bara lite annorlunda och mycket roligt!

YU DX Contest är en världsomspännande test som går i två pass. I den här testen är inte dubbletter tillåtna så man behöver inte dela upp loggen i flera delar.  Testens andra del överlappar med våran egen Månadstest så det kan vara bra att ropa CQ MT på CW för att inte skapa alltför stor förvirring.

PÅMINNELSE:
Ha som vana att alltid skicka in loggen till tävlingsarrangören samtidigt som loggen skickas till HF Cupen. Det finns ingen automatisk koppling till t.ex. SSA:s månadstest.

73 & Kör hårt!
Ingemar SM5AJV / SE5E