Uppdatering av regler i SHCC

Efter förra helgens portabeltest har vi insett att det blir lite snett med effektmultipliern när man kör i MULTI-klassen.

Generellt säger reglerna att alla MULTI-operationer bedöms som HP (>100W).  Men för SSA Portabeltest (SMP) gör vi nu ett undantag och man kan tillgodoräkna sig effektmultiplier för LP och QRP. Än så länge är varken reglerna eller roboten uppdaterad för att stödja detta. Vi kommer att göra justeringarna manuellt för de stationer som körde i MULTI-klassen.

När det gäller IARU-testen så kommer reglerna ändras så att testen helt utgår från SHCC. Vi hoppas att det kommer att bli en stor satsning på SSA:s HQ-station SK9HQ. IARU-testen blir säkert ändå en väldigt trevlig test att köra i år, i och med att WRTC 2010 går samtidigt. Det finns speciella priser att vinna i samband med WRTC i Moskva. Läs mer om detta på http://www.wrtc2010.ru/