IARU HF World Championship i SSA HF Contest Cup

Det har tidigare figurerat information på diverse hemsidor, att IARU HF World Championship skulle exkluderas från SSA HF Contest Cup. Syftet skulle ha varit, att inte förlora välbehövliga operatörer till SK9HQ-satsningen i samma tävling. En hel del välgrundad kritik med sakliga argument har därefter inkommit, varvid vi nu har beslutat att HF Cupens ursprungliga regler på http://hfcup.se gäller.

Alltså, IARU HF World Championship räknas som vilken test som helst.

Däremot vill vi fortfarande uppmuntra till deltagande i SK9HQ-satsningen, vilket innebär, att deltagare i den operationen kompenseras poängmässigt med en specialformel enligt följande:

 • Den deltagare som är med och bemannar anropssignalen SK9HQ under
  IARU HF World Championship erhåller 2/N poäng per QSO, där N är antalet
  deltagande operatörer.
 • Anledningen till denna formel är, att kompensera den enskilde SK9HQ-
  deltagaren för bortfall av poäng jämfört med körning med egen signal
  som Single Operator.
 • Effektmultipel för SK9HQ blir 1.0 som för alla Multi-operationer.

SSA Contestgrupp genom SM6LRR

UPPDATERING 2010-07-07 14:30
Reglerna på hfcup.se är nu uppdaterade med ovanstående föändringar samt några förtydliganden. Läs mer på hfcup.se