RESULTAT SCAG Sprint Cup part 1

Resultaten från SAC SPRINT CUP part 1 är klara meddelar SM0OY. Den första omgången hade lite magert deltagarantal, så vi får hoppas att det blir bättre fart i nästa omgång som går den 25:e oktober. Sprint är en väldigt kul form av contest så det vore roligt om den får fortsätta att utvecklas!

SCAG members
SM4DHF 79
SM7BUA 72
SF3A  71
SM5AJV 71
OH6DC  68
SC5AG  65
SC6AG  63
SC1AG  60
SC0AG  57
SA6N  32

Not yet members
SK6HD  79
SM5DQE 79
HA1AG  42
SM6MIS 39
SM4ALB 38
DL6KVA 3

Läs mer på SCAG:s hemsida