DELA UPP LOGGEN FÖR SSA JULTEST

För att roboten i HF-cupen inte skall ta bort dubbletter i onödan från SSA Jultest, kan man dela upp loggen i två olika loggar innan loggen laddas upp på hfcup.se

OBS! Detta gäller enbart SSA HF Contest Cup, SM3CER skall ha hela loggen (ej uppdelad). Info om hur du skall skicka loggen till Janne finns på www.sk3bg.se/contest/jultest.htm

Så här står det i reglerna för HF-cupen:

5.1.1 DUBBLETT-QSO
Dubblett-QSO räknas normalt ej. Undantagna är tester, där man är
tillåten att köra samma station flera gånger i olika väldefinierade
pass. I dessa fall krävs, att loggen delas upp i separata delar,
en för varje pass man vill tillgodoräkna sig.

Enklast är att dela upp Cabrillo-filen. Använd en vanlig text-editor t.ex Notepad/Anteckningar i Windows.

  1. Om du redan skickat in en logg som behöver tas bort så skicka ett mail till support[kanelbulle]hfcup[punkt]se
  2. Skapa två kopior av original-loggen, jultest_1.log och jultest_2.log
  3. Öppna den första kopian och ta bort alla QSO från dag två. OBS! Behåll sista raden där det står: END-OF-LOG:
  4. Ändra namnet i början av filen till CONTEST: SSA-JULTEST-CW-1
  5. Spara denna som jultest_1.log
  6. Öppna den andra kopian och ta bort alla QSO från dag ett. OBS! Behåll sista raden där det står: END-OF-LOG:
  7. Ändra namnet i början av filen till CONTEST: SSA-JULTEST-CW-2
  8. Spara denna som jultest_2.log
  9. Ladda upp båda loggarna på hfcup.se

One thought on “DELA UPP LOGGEN FÖR SSA JULTEST

Comments are closed.