Tre månader kvar till SAC

Idag är det bara tre månader kvar till SAC – Scandinavian Activity Contest och det är dags att börja planera för de svenska insatserna i Scandinavian Cup.

I Finland har man sedan länge börjat uppladdningen och ryktet säger att det kanske kommer att finnas en SAC Workshop på det finska sommarlägret. Här hemma i Sverige uppmanas alla klubbar att inspirera sina medlemmar att delta i årets SAC. För i nästan varenda klubb finns det någon som har kört SAC. Ta tillfället i akt och berätta på något klubbmöte om SAC.Varför inte följa det finska exemplet och ha en enkel workshop om SAC?

Det finns stora förutsättningar för att årets tävling skall bli roligare än någonsin. Finland står för värdskapet med Kim OH6KZP i spetsen. Man har satsat på marknadsföring på olika amatörradiomöten världen över, nu senast i Dayton. I Europa kommer man att försöka får ut budskapet om SAC under ham-radiomässan i Friedrichshafen.

Som några redan säkert noterat, kommer organisationen av SAC se annorlunda ut framöver. På det senaste NRAU-mötet beslutades att skapa en SAC Contest Committe. Undertecknad har blivit ombedd att leda detta team som dessutom kommer att bestå av medlemmar från respektive land. Något som jag med glädje accepterat. Mer info kommer, när SAC CC har formerats med alla medlemmar.

Surfa gärna in på sactest.net och läs mer om SAC.  På sajten håller man just nu på att uppdatera rekord och annat smått och gott inför höstens evenemang.

73 & Kör SAC i höst!
Ingemar SM5AJV

2 thoughts on “Tre månader kvar till SAC

  1. Kul att SAC verkar bli det som vi velat få det till de senaste åren…

    Hur ser selekteringskriterium ut för SAC CC?

    Vad är viktiga kvaliteter för SAC CC medlemmar och hur väljs de ut?

  2. Kandidaterna väljs/utses av resp. lands förening, deadline för detta sattes av NRAU-mötet till 1:a juli. Det finns ingen “önske-profil”, men man får förutsätta att valet görs med utgångspunkt i de diskussioner och dokument som presenterades på NRAU-mötet.

Comments are closed.