Linor, trådar, termos och en radio …

På söndag den 21:a maj 0700-1100 UTC körs SSA Portabeltest på CW/SSB/Mixed. Passa på att kombinera detta med att aktivera ett SMFF-område!

Förslag till hur man kan kombinera SSA Portabeltest med aktivering av ett SMFF-område.

Testmeddelande i portabeltesten är enligt reglerna:

 RS(T) Effektklass Locator
 539 05 JO99PP 

Men om du är i ett SMFF-område så komplettera med SMFF-numret på slutet:

 RS(T) Effektklass Locator SMFF-1234
 539 05 JO99PP SMFF1234

Observera dock att SMFF inte ingår i Portabeltestens testmeddelande och därför skall det inte vara med något SMFF-nummer i Cabrillo-loggen som skickas in till SM3CER efter testens slut.

Några kom-ihåg:

PS. Resultaten från våromgången hittar du på: http://www.sk3bg.se/contest/res/r11smpv.htm