HFCUP.SE – Driftavbrott

SK6AW (vilka sponsrar SSA HF Contest Cup med serverutrymme) kommer att genomföra uppgraderingar, troligen inom den närmaste månaden, vilket kommer resultera i totalt driftavbrott i samtliga tjänster under 1-7 dagar. Omständigheter utanför vår kontroll gör att vi tyvärr inte kan specificera mer detaljerat än så. Detta betyder att ni bör vara lite extra uppmärksamma och sända in loggar så fort som möjligt efter avslutade tester för att inte riskera att bli utlåsta av avbrottet. När allt är klart kommer det att meddelas på contestspalten!