Nya regler i SSA HF Contest Cup 2012

Uppdaterade regler för SHCC 2012 finns nu att läsa på www.hfcup.se. Det är några få små ändringar som införts.


Förutom den vanliga uppdateringen av 2011 till 2012 har vi gjort några förtydliganden i reglerna.

  • 3. DELTAGARE
    Här har vi förtydligat att det skall vara en OPERATOR med svensk signal. Så om man är lycklig nog att köra en test från något exotiskt DXCC, får man tillgodoräkna sig poäng.
  • 4. GODKÄNDA TESTER
    Här har vi förtydligat att det endast är tester som är allmänt tillgängliga för svenska deltagare som gäller. T.ex. är FOC Marathon inte godkänd i SHCC.
  • 6. LOGGAR
    Här har vi skärpt till det “glapp” som fanns tidigare. Sista tidpunkt för att kunna skicka in loggen är 15 dagar efter sista QSO i loggen.

Läs mer i de fullständiga reglerna på www.hfcup.se