Sprint nu på måndag

Den trevliga tävlingsformen Sprint, kan man åter köra på måndag 27:e maj 18-19 UTC på 80 meter CW.

Det är SCAG som annordnar SCAG SPRINT CUP. Sprint har lite speciella regler och det är främst QSY-regeln: Den som ropat CQ och fått svar på en frekvens, lämnar den för nästa QSO och QSYar minst 2 kHz, för att lämna plats till den som ropade upp. QSO med SCAG klubbstationer (SC1AG – SC0AG) ger 10 poäng, SCAG medlemmar 5 poäng och alla övriga 1 poäng. Frekvensspannet är  3530 – 3560 kHz. Även stationer utanför Norden kan delta. SCAG-medlem sänder: Motstationens call, eget call, förnamn, SCAG-medlemsnummer. Ej medlem sänder: Motstationens call, eget call, förnamn, NM (NM = Not Member, dvs, “ännu inte medlem”)

Läs mer i de enkla reglerna på SCAG:s hemsida.