Det svenska laget i SAC National Team Contesting

Inför höstens SAC introduceras ett försök i “National Team Contesting”. Detta är en tävling i tävlingen och är frikopplad från den traditionella Scandinavian Cup. Deltar man i ett team, deltar man också i Scandinavian Cup.

Reglerna för National Team Contesting finns på sactest.net. Hur lagen i respektive land väljs är upp till varje nationellt förbund.

Ett lag består av 6 stationer:

  • 2 Single Op Multi Band High Power
  • 2 Single Op Multi Band Low Power
  • 1 Single Op Multi Band Low Power Tribander/Single Element
  • 1 Multi Op Single TX

Lagen för CW- respektive SSB-delen kan ha olika sammansättning.

För att kunna delta behöver man ha en uppkoppling till cqcontest.ru. Hur detta skall gå till i detalj, kommer SAC CC presentera senare. Men i princip är det:

  • Realtime scoring, d.v.s logprogrammet rapporterar summary sheet till cqcontest.ru med jämna mellanrum. Se vidare cqcontest.ru där instruktioner finns hur man gör i respektive loggprogram.
  • Realtime video/audio. På cqcontest.ru kan man också ansluta strömmande video och ljud och “åskådaren” kan välja två stationer att följa på skärmen.

SVENSKA UTTAGNINGEN

I det fall vi har fler intresserade än platser, kommer följande kriterier tillämpas:

  1. Tidigare placering i den Skandinaviska topplistan från de senaste årens SAC
  2. Stationsprestanda
  3. Operatörsskicklighet
  4. Geografisk placering

ANMÄL INTRESSE NU!

Anmäl intresse för att delta i Sveriges Team till sm5ajv{krumelur}qrq.se. Ange intresse för CW resp SSB och information varifrån du/ni kommer att köra. Det går ocskå bra att nominera någon som du tycker skall vara med i laget. Deadline för intresseanmälan/nominering är: CW 3/9, SSB: 1/10
Vi behöver också några som är intresserade av att vara med i den informella kommitté som slutligen väljer ut laget.