Svenskt SAC-lotteri

För att ytterligare uppmuntra till stor svensk aktivitet anordnar vi i år ett lotteri i samband med SAC.

 SI9AM besökstation

I prispotten finns bland annat en komplett utrustning för att kunna fjärrstyra sin radiostation över Internet, en Remoterig RRC1258 MKIIs, skänkta av svenska microBit AB. Besökstationen SI9AM har skänkt två övernattningar för två personer på stationen. Ett stort tack!   Vi hoppas kunna presentera ytterligare priser, så håll utkik på webben, ssa.se/contestspalten. Kontakta Ingemar sm5ajv@qrq.se om du som privatperson eller företagare är intresserad av att sponsra något pris, stort som litet är välkommet.

REGLER FÖR SAC-LOTTERIET

  1. Lotteriet är öppet för svenska stationer som under 2012 deltar i Scandinavian Activity Contest.
  2. För var 600:e QSO erhålls en lott. CW- och SSB-delen räknas separat.
    Exempel: SM5XYZ kör 780 QSO i CW-delen och 1306 QSO i SSB-delen. Totalt blir det 1 + 2 = 3 lotter.
  3. Det officiella SAC-resultatet som publiceras på sactest.net används för att fördela lotterna mellan deltagarna.

 

One thought on “Svenskt SAC-lotteri

  1. Mycket trevligt initiativ! Hoppas de stora drakarna också kan inse att detta är synnerligen intressant tillfälle att supporta svensk contesting genom att skänka en riktig contestrig till prispotten!

Comments are closed.