Nyheter på SACTEST

Arbetet med att färdigställa sactest.net inför CW-delen pågår för fullt. Det senaste tillskottet är att kunna köra on-line prognoser speciellt för SAC.

Det är Jari OH6BG som hjälpt oss med att skapa en speciellt SAC-sida för att göra radioprognoser on-line. Sidan finns på : http://www.voacap.com/sac2012/

En ny log-robot har programmerats av Rickard SM6U. Den nya robot kommer att beräkna claimed score på alla loggar och lägga upp resultatet i en preliminär resultatlista. Samtidigt  beräknas det preliminära resultatet i Scandinavian Cup. Förhoppningsvis blir det spännande att följa allt eftersom loggarna kommer in.

En annan sak som lagts till är möjlighet att annonsera sitt aktivitet testen och samtidigt inspirera andra att delta i SAC. Gå till forumuläret och lägg in ditt deltagande också!