Årets CW-Superaktivitet från Sydamerika

CQ MM DX CONTEST  20-21 April 2013, 12:00-23:59 UTC
Testen är sedan 2011 World Wide.
Multipliers: CQWW Cty ej per band + SA prefix för varje band.
10-80m MS, SOAB, SOSB i olika underklasser
Alla CWJF medlemmar ger 10p! Jag sänder t.ex. PW2D 599 M och kör SOSB
Ni sänder: 599 EU. Logprogrammen N1MM och SD har stöd för testen.
Mer detaljer på   www.cqmmdx.com
73

Thomas, PY2ZXU/SM0CXU
Member of the PW2D Team