Region 1 Fieldday SSB och SSA HF-CUP

Helgen den 7-8 september anordnas testen Region 1 Fieldday SSB när portabla stationer över hela Europa byggs upp och kör för glatta livet.

Tanken är att varje land skall ha sin egen tävlingsledning för denna test. Men så har det aldrig varit i Sverige. Trots detta, går det utmärkt att delta i tävlingen och istället skicka in loggen till den tyska DARC. Detta innebär också att tävlingen gäller för SSA HF Contest Cup. Vill man inte köra portabelt så finns klassen “Fixed”.

Läs mer i reglerna!

73 & Kör hårt!
Ingemar SM5AJV