SAC NTC – Det svenska CW-laget

Vill du vara med och köra som ett lag under SAC CW?

I SAC finns en tävling i tävlingen (förutom landskampen) där varje Skandinaviskt land representeras av ett lag bestående av 6 stationer som fördelas på följande klasser:

  • 2 Single Op Multi Band High Power
  • 2 Single Op Multi Band Low Power
  • 1 Single Op Multi Band Low Power Tribander/Single Element
  • 1 Multi Op Single TX

Syftet med NTC är:
“National teams chosen by the Scandinavian amateur radio leagues compete against each other in a media-ready event within the Scandinavian Activity Contest (SAC). Real-time scoring, audio, and video are provided to further increase interest among other radio amateurs and the general population.”

I dagsläget har totalt tre personer anmält sitt intresse, två till Low Power och en tillHigh Power. Vi behöver alltså bli fler! Annars kommer vi att bli överkörda av både danskar, norrmän och finnar. Så var inte blyg, anmäl ditt intresse nu!

Reglerna för NTC finns på http://www.sactest.net/blog/rules/national-team-contesting-trial-sac/

Hör av dig före söndag den 15/9.

73 & Kör hårt!
Ingemar SM5AJV