Var finns alla under SAC SSB?

Hur ser aktiviteten ut under en SAC-test? Var finns alla och när? Jag har analyserat alla skandinaviska loggar för SAC SSB åren 2013 och 2012.

 

Graferna visar antalet QSO som genomförs totalt av Skandinaviska stationer per timma och band. Jämför man 2013 och 2012 så ser det i stora drag ganska lika ut. Inte helt oväntat är det 10 och 15 metersbanden som skiljer sig, beroende på hur bra konditionerna var under respektive test. De övriga banden visar ungefär samma aktivitet. Glöm inte att kurvorna inte visar enbart hur konditionerna var, utan är just aktviteten. Dock får man anta att deltagarna är “rationella” och kör på de band som har bäst konditioner för tillfället. Den gul/svarta-rektangeln visar ungefärligt när det är dag eller natt. Till exempel är det vara en topp i aktiviteten på 40 meter vid solens ned- och uppgång.

Hur det kommer att se ut i år vet vi förstås inte. Just nu verkar konditionerna på 10 meter väldigt goda, så missa inte att kolla 10 och 15 meter ofta.

73 & Kör hårt!
Ingemar SM5AJV