Bäst-av-8 i MT uppdaterad

Listorna över bäst-av-8 för SSA Månadstest är uppdaterade med resultatet från maj. Håll till godo!

Under året ackumuleras de 8:a bästa resultaten för varje deltagare för att slutligen kora en vinnare i respektive klass.

Underlaget till sammanställningarna tas från ssa.se–> HF–>tester–>Månadstesten