Loggar från IARU-testen fattas hos ARRL

ARRL verkar ha haft problem när det gäller att ta emot loggarna för IARU-testen. När detta skrivs har endast ett 10-tal svenska loggar tagits emot hos ARRL,  jämfört med de ca 30 som finns uppladdade på HF-cupens hemsida.

Så här skriver GB3J:
ARRL has advised that IARU HF Championship logs submitted between 0000 UTC Sunday, July 10 until 2000 UTC on July 10 have not been received correctly. This applies to logs even if you have received a confirmation email immediately after submission (at 12:17UTC after the test).

From ARRL – “If your log is not on the list of logs received at https://contests.arrl.org/logsreceived.php, please resubmit the log via https://contest-log-submission.arrl.org/.”

ALLTSÅ: Om du inte ser din logg i ARRL:s lista, sänd in loggen igen!
Vi påminner också om HF-cupens regler, att din logg alltid skall skickas in till testarrangören när du laddar upp den till cupen.

 

Så gick det för SK9HQ i IARU-testen

Intresset för att köra SK9HQ var inte på topp i år. Men till slut blev vi nio operatörer som kämpade ihop SSA:s poäng. Operatörer: SA0BYP, SM0CXU, SM0DZB, SM5AJV, SM5DFM, SM5XSH, SM6JSM, SM6MCW, SM7IUN.  På https://contestspalten.ssa.se/…/sk9hq-i-iaru-hf-world…/ kan man se vilka band och moder som aktiverades timme-för-timme. Stort  TACK till de som ställde upp och representerade SSA.

SK9HQ i IARU HF World Championship

I den internationella testen IARU HF World Championship kan varje IARU-förening delta med sin HQ-station. I år blir det ingen stor satsning med ihopkopplade stationer utan vi kör en enklare variant. Testen går 9-10 juli 1200-1159 UTC på banden 160,80,40,20,15 och 10 meter, både på CW och SSB.  Läs mer i reglerna (PDF)

Det finns 24 x 6 x 2 = 288 band/mode-slottar att boka för den som vill vara med att lufta SK9HQ i testen. Förutsättningarna är: 

  1. Du måste köra ett logg-program som genererar en korrekt logfil i Cabrilloformatet, t.ex. DXLog.net, N1MM, WinTest med flera. 
  2. Eftersom vi inte kan synkronisera våra loggar i realtid är det “RUN” som gäller, d.v.s. ropa CQ för att inte det skall bli en massa dubbletter i vår sammanslagna logg.
  3. Teckna dig för en eller flera band/mode-slottar genom att maila till sm5ajv@qrq.se. När du gör det förbinder du dig att köra hela den bokade tiden efter bästa förmåga. De bokade tiderna kommer att framgå av nedanstående tabell.
  4. Efter testens slut, skapar du en Cabrillo-logg och skickar till SSA:s testledare SM5AJV på epost-adressen- sm5ajv@qrq.se. Alla loggar slås ihop till en gemensam som skickas in till ARRL av testledaren. OBS alla loggar måste inkomma inom 24 timmar för att vi skall hinna ordna till den slutgiltiga loggen i tid. 

SSA Portabeltest 22:a maj

Söndagen den 22:a maj 07-11 UTC är det åter dags för våromgången av SSA Portabeltest.

Portabeltesten går både på CW och SSB och de finns deltagarklasser för både enskilda och lag.
Om du till äventyrs inte kan komma ut i skog och mark finns även en klass för fasta stationer, men kom ihåg att du då inte får ropa CQ, utan bara ropa upp och kontakta de portabla stationerna. QSO mellan fasta stationer är inte tillåtet.
 
Läs mer om SMP på https://ontestspalten.ssa.se/smp-ssa-portabeltest/ där hittar du regler, resultat med mera
 

SMPin är uppdaterat!

Observera att ni som använder programmet SMPin hittar en uppdaterad version på https://contestspalten.ssa.se/wp-content/uploads/2022/05/SMP-manual-input.zip som klarar av årets testdatum. SMPin är ett program för att knappa in en papperslogg i efterhand. Resultatet blir en Cabrillo-logg som kan skickas in till testledaren. 
 
73
Dan SM5IMO