SK9HQ i IARU HF World Championship 2023

I den internationella testen IARU HF World Championship kan varje IARU-förening delta med sin HQ-station. I år blir det ingen stor satsning med ihopkopplade stationer utan vi kör en enklare variant på samma sätt som förra året. Testen går 8-9 juli 1200-1159 UTC på banden 160,80,40,20,15 och 10 meter, både på CW och SSB.  Läs mer i reglerna (PDF)

Det finns 24 x 6 x 2 = 288 band/mode-slottar att boka för den som vill vara med att lufta SK9HQ i testen. Förutsättningarna är: 

  1. Du måste köra ett logg-program som genererar en korrekt logfil i Cabrilloformatet, t.ex. DXLog.net, N1MM, WinTest med flera. 
  2. Eftersom vi inte kan synkronisera våra loggar i realtid är det “RUN” som gäller, d.v.s. ropa CQ för att inte det skall bli en massa dubbletter i vår sammanslagna logg.
  3. Teckna dig för en eller flera band/mode-slottar genom att maila till sm5ajv@qrq.se. När du gör det förbinder du dig att köra hela den bokade tiden efter bästa förmåga. De bokade tiderna kommer att framgå av nedanstående tabell.
  4. Efter testens slut, skapar du en Cabrillo-logg och skickar till SSA:s testledare SM5AJV på epost-adressen- sm5ajv@qrq.se. Alla loggar slås ihop till en gemensam som skickas in till ARRL av testledaren. OBS alla loggar måste inkomma inom 24 timmar för att vi skall hinna ordna till den slutgiltiga loggen i tid.