Resultaten för SSA Månadstest 2011/2010

Slutresultaten för SSA Månadstest “Bäst-av-8” och klubbresultat finns nu publicerade på ssa.se både för 2011  och 2010.

Resultaten finns på ssa.se –> HF –> Tester och klicka på respektive test, så visas resultatet på den första sidan man kommer till. Att resultatet inte finns under rubriken Årsresultat, beror på ofullkomligheter på webbplatsen.

SM5AJV och SM3CER har tagit fram slutresultaten i SSA MT både för 2011 och 2010. Förhoppningen har hela tiden varit att detta skulle ha ordnats med hjälp av MT-roboten, men av olika anledningar har detta arbete aldrig gjorts klart.  Nu har vi en annan metod som bygger på ett visst manuellt arbete, men som ändå är genomförbar tills vidare.

Ett arbete pågår med att göra om en del på ssa.se och vår förhoppning är att det skall bli lättare framöver att sköta våra tester och att resultaten skall komma i rimligare tid. Så ‘stay tuned’!

Ett stort GRATTIS till alla deltagare! Diplom och plaketter kommer så småningom via kansliet i Karlsborg.

2 thoughts on “Resultaten för SSA Månadstest 2011/2010

Comments are closed.