Regeländring i HF-cupen

Specialregeln för Scandinavian Activity Contest har tagits bort i reglerna för SSA HF Contest Cup.

Den tidigare regeln innebar att alla deltagare som var med i SAC fick effektmultipeln 2 (samma som för QRP) oberoende av faktiskt använd effekt. Anledningen till att regeln infördes var att stimulera till extra instatser i SAC. Dock har vi inte sett att detta medfört någon större effekt i SAC-landskampen och därför har support-gruppen för HF-cupen beslutat att ta bort denna specialregel.

Läs mer i de uppdaterade reglerna!

Ev. frågor kan skickas till support-hfcup[krumelur]ssa.se

73
Supportgruppen för SHCC