Tio-i-topp för SSA Månadstest

Sammanställningen över “bäst-av-8” inkluderar nu juli månad. På CW behåller Eric SM1TDE sin tätposition trots husvagns-QTH i senaste testen. I SSB-delen håller Pierre SB6A flaggan i topp i och med att han även vann juli-testen. 

SSA MT CW 2013 TOP-TEN
SINGLE OPERATOR
NR CALL  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL TOT
 1 SM1TDE 1000 1000 1000 807 966 961 513 6247
 2 SM6BSK 877 935 776 733 673 612 704 5310
 3 SM5DXR 714 841 904 559 754 658 322 4752
 4 SM5DRW 829 698 929 836 707  0 690 4689
 5 SM7ATL 723 838  0 721 807 356 1000 4445
 6 SM7CFZ 536 758 841 545 673 785  0 4138
 7 SM6FKF  69  0 957 1000 696 902 468 4092
 8 SM6BZE 664 698  0 981  0 755 630 3728
 9 SM6IQD  0 733 881  0 742 1000 336 3692
 10 SM5ALJ 394  1 909 670 587 817 260 3638
SSA MT SSB 2013 TOP-TEN
SINGLE OPERATOR
 NR CALL JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL  TOT
 1 SB6A 1000 1000 969 1000 1000 1000 1000 6969
 2 SM6UQL 645 750 1000 903 601 765 792 5456
 3 SM7XWI 616 497 616 488 518 764 742 4241
 4 SM5DXR 298 462 492 548 712 764 394 3670
 5 SM6FKF 382  0 898 718 756 579 282 3615
 6 SM5ALJ 287  94 452 750 616 962 298 3459
 7 SM7DQV 201 420 715 541  0 963 369 3209
 8 SM7ATL 335 430  0 694 481 291 638 2869
 9 SM6XMY  0 781  0  0 722  0 816 2319
 10 SM0DSF 250  0  0 598 536 523 280 2187

Läs mer i de fullständiga resultaten!