Ställningen i SSA Månadstest

Nu har det gått tre omgångar av SSA Månadstest och det börjar redan se spännande ut när man tittar i sammanställningen “Bäst-av-8”.

Jag vill passa på att tacka Rune, SM5DFM, som ser till att MT-resultaten kommer in i QTC. Tack Rune!

Så här ser kalendern ut för SSA MT under 2016.
mt2016